Hugenoten, ook Mollet?

Huisje van Samuel Mollet aan de Hugenottenstrasze 110, Friedrichsdorf (D), voor-aanzicht. Na 1981 afgebroken
Huisje van Samuel Mollet aan de Hugenottenstrasze 110, Friedrichsdorf (D), zij-aanzicht. Na 1981 afgebroken.
Hugenotenkruis

Hugenoten: Aanhangers van het Calvinisme, een Franse vorm van protestantisme. Ook de familie Mollet ontkwam niet aan de geloofsvervolgingen in de 16e, 17e en 18e eeuw. Zo ook Antoine Mollet, afkomstig van Mondidier, Picardie en met zijn gezin Frankrijk is ontvlucht, in dit geval naar Duitsland. Hij vestigde zich in het Saarland gebied, in de buurt van Homburg en samen met andere geloofsgenoten stichtten ze de stad Friedrichsdorf in 1687. Van Antoine was verder niets bekend. Een van zijn zoons, Jacob Mollet was hoedenmaker, huwde in 1698 te Homburg een dame genaamd du Rupi uit Hanau, kreeg 6 kinderen en stierf voor 1714. De andere zoon, Samuel Mollet, van beroep Schultheisz (Toezichthouder op de belastingheffingen), huwde rond 1672 Esther Francois en samen kregen ze 11 kinderen. In Friedrichsdorf kocht Samuel een stuk grond en liet er een huis bouwen, in de Hugenottenstrasze 110, vlak bij de brug naast de Schnepfenbach. Hij wachtte op zijn broer die echter niet nakwam en Samuel had daardoor een dubbel grondstuk verworven. Hier leefde de familie van generatie op generatie. Uiteindelijk erfde zijn dochter Esther Mollet (Moillet), gehuwd met Claude Garnier dit familiebezit. Tot 1785 bleef het in familiebezit en uiteindelijk verkreeg Jean Georg Weil het huis met bijbehorende grond wn zijn nakomelingen leefden daar tot 1981. Toen werd het huis verkocht en uitwindelijk afgebroken. Een van de nazaten, Samuel Mollet, geboren 1756 te Friedrichsdorf is in 1792 geëmigreerd naar het voormalig Nederlands Indië, op midden Java, t.w. Semarang. Hij huwde Petronella Krull (Kreule) en kreeg minstens 5 kinderen. Voor zover ik kan nagaan, mede vanwege het ontbreken van documentatie in combinatie met vermoedens o.a. door ervaring in onderzoek, naamopvolging, etc. moet hij onze stamvader zijn, van alle Mollets op Java en de overige Archipel eilanden… zie mijn Intro!