Staat van Dienst G.M. van de Pol

Gerardus Maria van de Pol, Generaal-Majoor der Infanterie

Staat van Dienst:

25-12-1839 In dienst getreden bij het 8e regiment Inf. Als vrijwilliger dingende naar den rang van officier voor den tijd van acht jaren en 7 dagen ingevolge aanstelling DvO 07-12-1839 no. 140;

24-09-1840 Korporaal titulair;

31-08-1842 Sergeant titulair;

26-04-1843 Uit zijn positie als vrijwilliger dingende naar den rang van officier voorgegaan in die van gewoon vrijwilliger behoudens zijnen titulairen rang, naar aanleiding der aanschrijving van het DvO d.d.09-01-1841 no. 16;

26-04-1843 Sergeant;

07-07-1847 Benoemd tot 2e Luitenant bij dit regiment bij Z.M. besluit no.63;

05-02-1854 Benoemd tot 1e Luitenant bij Z.M.besluit no.89;

28-05-1856 Ingevolge aan schrijving van het MvO no. 26 benoemd tot Adjudant bij het Koloniaal Werfdepot;

12-06-1856 Overgegaan bij voornoemd Korps;

03-04-1861 Benoemd tot Kapitein der 3e klasse bij het 3e regiment Infanterie bij besluit Z.M. no. 107;

20-05-1864 Benoemd tot Kapitein der 2e klasse bij dispositie van het MvO nr. 29P;

22-05-1867 Benoemd tot Kapitein der 1e klasse bij dispositie van het MvO nr. 74P;

06-04-1872 Benoemd tot Majoor bij Z.M. besluit nr. 11;

10-04-1872 Overgeplaatst bij het 2e regiment Infanterie bij dispositie van het MvO nr. 49P;

30-04-1876 Benoemd tot Luitenant Kolonel bij besluit Z.M.nr. 17;

28-04-1880 Benoemd tot Commandant van het 1e regiment Infanterie bij Z.M. besluit nr. 35.

06-12-1862 Het onderscheidingsteken toegekend bij Z.M. besluit d.d. 19-11-1844 nr. 46 ingesteld voor langdurige Nederlandsche dienst als Officier.

06-02-1863 deelneemende aan de rijcursus van de officieren door een slag van een paard eene belangrijke beenbreuk aan het regterbeen bekoomen welke in zoo verre hersteld is dat hij weder zijne diensten kan verrigten.

Gepensioneerd in de rang van Generaal Majoor der Infanterie.