Staat van Dienst G. van de Pol Jr.

Gerrit van de Pol Jr.Kapitein Magazijnen der Artillerie

Staat van Dienst:

Veldtogten: 1830 Antwerpen; 1831, 1832 en 1833 Fort Bath (Gem. Reimerswaal, prov. Zeeland).

Overgeplaatst naar Groningen en Zaltbommel.

Aangesteld tot Opzichter bij ’s Rijks Stapel en Constructiemagazijnen te Antwerpen den 27 April 1818;

Benoemd tot Conducteur 1eklasse bij opgemelde magazijnen den 15 januari 1826;

Benoemd tot Magazijnmeester 3eklasse bij dezelfde magazijnen en ingeboekt den 16 en den 21 Julij 1828;

Overgeplaatst naar Nijmegen den 5 Nov. 1830 met de rang van Tweede Luitenant Magazijnen der Artillerie;

Benoemd tot Magazijnmeester der 2eklasse der Artillerie met de rang van 1e Luitenant te Groningen ev. bijBesluit van Z.M. no 96 dd. 14 April 1838;

Benoemd tot Kapitein bij Z.M.besluit no. 56 dd. 18 Nov. 1854;

Gepensioneerd bij Z.M. besluit no. 55 dd. 11 maart 1860 en uit functie getreden den 4 Aug. 1860.

Decoratiën:

Het metalen Kruis den 5 April1832 (Lid van de Vereniging “Het Metalen Kruis”, Afdeling Groningen);

Het onderscheidingsteeken toegekend bij Z.M. besluit dd. 19 November1844 no. 46 voor langdurige Nederlandsche dienst als Officier.