Staat van Dienst G. van de Pol Sr.

Gerrit van de PolSr. Kapitein Magazijnmeester

Staat van Dienst:

Op 1-4-1770, op tien (!) jarige leeftijd, als Cadet in het Regiment Wallons van den Generaal Majoor Grenier;
Op 12-2-1776 Officier in het Generaals regiment;
In 1778 aangesteld als 1e Luitenant in het Generaals regiment;
Op 24-5-1787 Kapitein van ene Compagnie in het Regiment van den Generaal Stuart;
In den Jaren 1796 Gepensioneerd als Kapitein met f. 800,-;
Den 24-7-1800 aangesteld als Commis van ’s Lands Magazijnen te Heusden en voor Z.K.H. onsen Geerbiedigden Souverein Vorst aangesteld als Kapitein Magazijnmeester der 1e klasse te s’ Bosch en bekrachtigd den 26-3-1811 no. 7;
Op non-activiteit bij besluit van 5-1-1830 no. 298.

Ca. 1813 werd hij nog gemeenteraadslid te Heusden.