Staat van dienst W.E.A. Wüpperman

Opleiding

Wüpperman volgde deKoninklijke Militaire Academieen werd in 1864 benoemd tottweede luitenantderdragonders, in garnizoen in Den Haag.

Loopbaan

Nadat Wüpperman korte tijd leraar bij decavalerie-cursus teHaarlemwas geweest kwam hij in 1871 als leerling bij deHogere Krijgsschool; daarna volgden er een aantal detacheringen bij andere wapens en in 1879 werd hij bij keuze benoemd totkapiteinbij degenerale staf; in 1884 werd hij tot leraar benoemd bij de Hogere Krijgsschool. In 1884 werd WüppermanritmeesterteDeventer, in 1890majoorteAmersfoort; in 1892 werd hij bij de staf teruggeplaatst en datzelfde jaar benoemd totluitenant-kolonel; in 1896 nam hij deel aan de grote Franse manoeuvres en werd hij benoemd alskoloneltot commandant van het derde regimenthuzaren. In 1898 werd hij belast met de samenstelling en het bevel over het militaire deel van de intochtstoet in de dagen van de huldiging vankoningin Wilhelmina, zowel in Den Haag als inAmsterdam. Bij Koninklijk Besluit van 13 maart 1900 werd Wüpperman bevorderd totgeneraal-majoor, inspecteur der cavalerie en op 30 oktober 1905 werd hij eervol ontslagen met als rang titulairluitenant-generaal. Hij was ridder in deorde van de Nederlandse Leeuw, officier in deorde van Oranje-Nassau, ridder 2de klasse met de ster in deorde van de Rode AdelaarvanPruisenen officier in hetLegioen van Eer.

Oeuvre als publicist

Wüpperman publiceerde verschillende boeken, waaronderNederland voor honderd jaren, 1795-1813.,De Belgische Omwenteling in Luik en Limburg tot aan het verlies van Venlo in November 1830.(voorwoord),De geschiedenis van deTiendaagse Veldtocht(1881) enDe vorming van het Nederlandse leger na 1813 en het aandeel van het leger in de veldtocht in 1815.Sinds 1906 leverde hij bijdragen aan het tijdschrift Eigen Haard, met name de reeksNederland voor honderd jaren, historische herinneringen met illustraties, ook naar eigen tekeningen, die gebundeld werden uitgegeven in 1913.

Bron: Wikipedia