Emma Louisa Geul

Levensloop

0 jaar: geboorte Emma Louisa
10 jaar: overlijden zus Maria Anna
34 jaar: overlijden broer Alphonsus Maria
72 jaar: overlijden broer Frans Victor Dignus Petrus
82 jaar: overlijden Emma Louisa

Opmerkingen

Erkend.

Bronnen

Ra. 1882/279; overl. akte nr. 47.