Gustav Adolph Mollet

Personalia

Naam:Gustav Adolph Mollet
Woonplaats:Djogjakarta
Beroep:Fuselier bij het 2e depot bataillon.
Geboren:19 april 1861 (Djogjakarta)
Ouders:
Broers/Zussen:

Opmerkingen

Stamboeknr.:10784 en 12375. Signalement: Aangezigt: ovaal; voorhoofd: plat; Oogen: zwart; Neus: plat; Mond: gewoon; Kin: rond; Haar: zwart; Wenkbraauwen: idem; Merkbare teekenen: pokdalig; Lengte: 1,595 el.