Henry Albertus Leonardus Brederode

Personalia

Naam:Henry Albertus Leonardus Brederode
Geboren:10 januari 1862 (Djogdjakarta)
Ouders:

Levensloop

0 jaar: geboorte Henry Albertus Leonardus

Opmerkingen

Gedoopt Djogdjakarta, 27-9-1863.

Bronnen

De Ind. Navorscher 2000, blz. 34.