Jean Henry Israël

Personalia

Naam:Jean Henry Israël
Beroep:Hoofdambtenaar bij de S.S.
Geboren:3 augustus 1854 (Djogdjakarta)
Overleden:23 januari 1925 (Soerabaja)
Ouders:
Broers/Zussen:

Opmerkingen

Alias: Henrij; gedoopt Djogdjakarta, 10-2-1863.

Bronnen

De Ind. Navorscher 1993, blz. 73; de Ind. Navorscher 2000, blz. 33.