Johanna Hermine Lammers van Toorenburg

Opmerkingen

Geboorteaangifte, 9-5-1853; aangever: de vader; getuigen: Hermanus Barend Houtman, oud 58 jr., gepensioneerd chirurgijn-majoor titulair en Frans Julius Diederich Launij, oud 32 jr., controleur 1e kl. bij de landelijke inkomsten en cultures, beiden wonende te Pekalongan; gedoopt Pekalongan, 26-10-1853.

Bronnen

BRP14 Bs van Pekalongan, 1821, 1828-1868, blz. 97; BRP4, het Herv. doopreg. van Semarang, 1849-1864, blz. 114.