Johannes Wilhelmus Toorop

Personalia

Naam:Johannes Wilhelmus Toorop
Woonplaats:Pekalongan.
Beroep:1e klerk; commies op het residentiekantoor van Pekalongan.
Geboren: 1817
Ouders:
Broers/Zussen:

Bronnen

BRP14 Bs van Pekalongan, 1821, 1828-1868, blz. 52.; de Ind. Navorscher juni 1940, blz. 63.