Johny Lodewijk Israël

Personalia

Naam:Johny Lodewijk Israël
Beroep:Beheerder van de sultanaatskas te Djogjakarta.
Geboren:6 januari 1857 (Djogdjakarta)
Ouders:
Broers/Zussen:

Opmerkingen

Gedoopt Djogdjakarta, 10-2-1863.

Bronnen

De Ind. Navorscher 1993, blz. 73; de Ind. Navorscher 2000, blz. 33.