Lodewijk Sorlink Meijer

Personalia

Naam:Lodewijk Sorlink Meijer
Beroep:Hoofdonderwijzer van Z.H. de Sultan.

Bronnen

BRP3, het gereconstr. huw. reg. van Djogdjakarta 1817-1905, blz. 105.