Nicolaas Messchaert

Personalia

Naam:Nicolaas Messchaert
Beroep:Kanonnier bij het 5e bat. Art. van Linie O.I.; Kapitein in dienst van het Rijk.
Geboren: mei 1796 (Hoorn)
Overleden:22 maart 1826 (Banda)
Ouders:
Broers/Zussen:

Levensloop

0 jaar: geboorte Nicolaas
2 jaar: geboorte broer Jan
3 jaar: overlijden vader Pieter
25 jaar: geboorte zoon Pieter Christoffel
25 jaar: geboorte dochter Geertruida Gerardina
29 jaar: overlijden Nicolaas

Opmerkingen

Gedoopt Hoorn, 10-5-1796; ongehuwd; laat op 30-11-1816 voor notaris Pieter Colf te Medemblik een akte opmaken waarin vermeld dat hij zich door Isaac en Cornelis Messchaert laat waarnemen en zijn persoon in alle gevallen laat vertegenwoordigen, bij erfenisse en besterfnisse, of de boedel in een sterfhuis te verzegelen en te inventariseren, vaste en roerende goederen te verkopen en de schulden te voldoen. Vermoedelijk heeft men bij de nalatenschap verzuimd dat hij in Indie 2 kinderen achterliet uit een relatie met Constantia. Heeft bij overlijden f. 238,32 nagelaten waarop zijne moeder als erfgenaam aanspraak heeft met name Geertruida Beets wed. Peter Messchaert wonende te Amsterdam.

Bronnen

Stamboeknr. 285