Pierre François Antoine van Stuwe

Personalia

Naam:Pierre François Antoine van Stuwe
Beroep:1e Luitenant der Inf. O.I.L.
Geboren:9 februari 1834 (Den Haag)
Overleden:20 november 1909 (Sinjosari)
Ouders:

Levensloop

0 jaar: geboorte Pierre François Antoine
38 jaar: getrouwd met Elisabeth Israël
75 jaar: overlijden Pierre François Antoine

Bronnen

De Ind. Navorscher 1993, blz. 73; de Ind. Navorscher 1993, blz. 154.