Pierre Philippe du Puy

Personalia

Naam:Pierre Philippe du Puy
Beroep:Onderkoopman; le klerk en overdrager bij het College van Boedelmeesteren te Batavia 18-1-1785; vaandrig en Souslieutenant der pennisten 9-9-1794; luitenant 8-12-1795; opperkoopman; commandant van Bantam en vertegenwoordiger van de Hooge regeering aldaar, 1806.
Geboren: 1760 (Londen)
Overleden:12 november 1808 (Bantam)
Ouders:
Broers/Zussen:

Opmerkingen

Alias: Pieter Philip. Komt 22-7-1780 met het schip De Patriot als constabelsmaat te Batavia aan. Vermoord.

Bronnen

De Ind. Navorscher 1996, blz. 50.