Pieter Lodewijk Mollet

Personalia

Naam:Pieter Lodewijk Mollet
Woonplaats:Salatiga
Beroep:Kavallerist 2e klasse bij de Lijfwacht Dragonders te Soerakarta.
Geboren:9 februari 1858 (Soerakarta)
Overleden:8 april 1911 (Djogdjakarta)
Ouders:
Broers/Zussen:

Levensloop

0 jaar: geboorte Pieter Lodewijk
0 jaar: geboorte broer Willem Carel
3 jaar: geboorte broer Gustav Adolph
8 jaar: geboorte zus Neeltje
10 jaar: overlijden zus Neeltje
11 jaar: geboorte broer Pieter Samuel
16 jaar: geboorte broer Daniel Lodewijk
21 jaar: overlijden vader Carel Jacob
23 jaar: geboorte zoon Charles Bernard
53 jaar: overlijden Pieter Lodewijk

Opmerkingen

Signalement: Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: hoog; Oogen: bruin; Neus: gewoon ; Mond: idem; Kin: rond; Haar: zwart; Wenkbraauwen: idem; Merkbare teekenen: geene; Lengte: 1,69 mtr. Extract stamboek no: 9116.