Willem Christiaan van Ligten

Personalia

Naam:Willem Christiaan van Ligten
Woonplaats:Soerabaja, Djagaragastraat, 1905.
Beroep:Gezagvoerder van het koopvaardijschip; Loods 1e klas bij het Loodswezen te Soerabaja miv 28-5-1878, gestart als leerling..
Geboren:18 maart 1852 (Kediri)
Overleden:26 december 1912 (Soerabaja)
Begraven:27 december 1912 (Soerabaja, Peneleh, grafnr. B1134, vak H.)
Ouders:
Broer/Zus:

Opmerkingen

Gedoopt Blitar, Kediri 18 maart 1852. Grafschrift: Hier rust onze geliefde vader en grootvader Wilem Christiaan van Ligten. Zijn echtgenote Emma Francina Landtrecht moest een knappe verschijning geweest zijn. Hij was dan ook zeer jaloers van aard en wilde niet dat zijn vrouw tijdens zijn afwezigheid met andere mannen sprak. Zodra hij thuis kwam van een reis wilde hij absoluut geen bezoek en de kinderen moesten thuis blijven; hij wilde dan rust en genieten van zijn gezin. Voor zijn 6 dochters viel dat niet mee als vader thuis was want tijdens zijn afwezigheid was het een komen en gaan van jongelui (-mannen). Om de eventuele bezoekers te waarschuwen dat de heer des huizes thuis was, werd een vlag uitgehangen en de hond voor de poort gezet. Willem Christiaan had ook een hekel aan studenten en officieren. De reden was niet bekend. Hij wilde ook uitdrukkelijk dat zijn kinderen de Franse taal spraken. Dat zijn wensen niet werden genegeerd bleek uit het feit dat ten huize van Ligten het beoefenen van het Tableau vivant een zeer geliefd tijdverdrijf was. Tot op hoge leeftijd spraken de gezusters daar nog over. Op dansavonden die regelmatig werden gegeven, was het gebruik dat de heren de dames in het Frans ten dans vroegen! Verder doet binnen de familie het verhaal de ronde dat Willem Christiaan ooit heeft gezegd, dat wie van zijn kinderen met een katholiek zou trouwen, deze niet lang het geluk zou kennen. Na zijn pensionering zat hij bijna dagelijks op een bankje dat uitkeek op de havens van Soerabaja. Op een dag toe hij daar weer zat werd hij getroffen door een hartaanval. Eenmaal thuis gebracht stierf hij kort daarop. Bij zijn sterfbed waren aanwezig zijn zoon Willem Christiaan Jr. (Tom) en zijn dochter Jeannette Eugenie (De). Vermoedelijk is Gerardus zijn vader omdat hij de enigste inwoner was van Blitar tijdens de volkstelling in die periode. Vader zou ook Wilhelmus Hendrikus van Ligten kunnen zijn ivm een verwijzing naar de Weeskamer Soerabaja (SIFA)

Bronnen

Ra 1854/459; Almanak en naamlijst Ned. Indie en naamlijst Europ. inw. 1855, blz. 574: 1854 ingeschreven in de Bs. geboorten, erkend?. Geen huwelijk in dat jaar en die plaats vermeld; Grafschriften op Java; Naamlijst Europese inw. op Java 1879, blz. 213; Krancher.com; Nieuw adresboek van geheel Ned. Indie 1905, blz. 379.